Taliansky jazyk

facebook

Kurzy 2018

 

Kurzy začíname od 15.1.2018 Na  kurz sa môžete prihlásiť počas zápisného týždňa (info o zapisoch TU). Kurzy otvárame každé tri mesiace alebo priebežne počas semestra podľa záujmu. Skupinu môžeme otvoriť už pri 3 študentoch. Maximálny počet študentov v kurze 8. Dole ponuka pre štandarné skupinové kurzy. Letné kurzy a rychlo kurzy info TU. V prípade záujmu o iný typ kurzu - individuálny, dvojka, rýchlo kurz, špecializovaný alebo kurz pre deti nám napíšte mail a my vám radi pripravíme vzdelávací program. Každý absolvovaný kurz je ukončený testom. Na vyžiadanie vám môžeme vystaviť potvrdenie o absolvovaní kurzu, kde bude uvedená dochádzka ako aj výsledok testu. Toto potvrdenie je vhodné pre zamestnavateľa.

Ako a kde sa prihlásiť INFO TU

 

Kurz talianskeho jazyka –  začiatočník

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda/18:30 - 19:30/19:45 - 20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano, dve

 

 Čo sa študent naučí: viesť konverzáciu na rôzne témy, od predstavenia, cez telefonát až po opisovanie svojich voľnočasových aktivít. Gramatika: prítomný čas pravideľných aj nepravideľných slovies, číslovky, zámená, tvorenie množného čísla od podstatných a prídavných mien, členy.

 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame knihu Progetto Italiano. Skúsený slovenský lektor.


 

Kurz talianskeho jazyka –  mierne pokročilí 

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda/18:30 - 19:30/19:45 - 20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano, dve

 

 Čo sa študent naučí: opisovať udalosti v minulom aj budúcom čase, objednať si v reštaurácii, naučí sa o talianskych sviatkoch. Gramatika: príslovky, jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravideľných slovies, jednoduchý budúci čas.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine 8. Na kurze používame knihu Progetto Italiano. Skúsený slovenský lektor. Hodiny sú v taliančine.


Kurz talianskeho jazyka –  pokročilí 

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda /18:30 - 19:30/19:45 - 20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano, dve

 

 Čo sa študent naučí: vyjadriť svoje emócie, nakupovať v obchode, vyjadriť vlastný názor a túžby. Gramatika. minulý priebehový čas, neosobná forma, zvratné slovesá, rozkazovací a podmieňovací spôsob.

Extra info: Maximalný počet študentov 8. Na kurze používame knihu Progetto Italiano. Skúsený slovenský lektor. Hodine sú v taliančine.


Kurz talianskeho jazyka – konverzácie 

 

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda/18:30 - 19:30/19:45 - 20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

 Platba na splátky: nie

Čo sa študent naučí: precvičovanie slovnej zásoby a gramatických javov prostredníctvom rôznych tématický okruhov - cestovanie, jedlo, práca, rodina,aktuálne témy. 

 Extra info: Maximálny počet študentov 8. Sloveský lektor alebo rodený hovorca. Hodiny sú v taliančine.