Ponuka kurzov talianskeho jazyka

Kurz taliančiny pre začiatočníkov

1. semester
Počas prvého trojmesačného kurzu sa začiatočník naučí množné číslo podstatných aj prídavných mien, časovať slovesá v prítomnom, minulom aj budúcom čase, použitie určitého aj neurčitého členu a privlastňovacie zámená. Čo sa slovnej zásoby týka, žiaci spoznajú talianske mestá a zvyky, ich sviatky, ako sa právajú Taliani v kaviarni, typy káv aj to, kedy sa ktorá má piť. Oboznámime sa s históriou najznámejších talianskych jedál, aj to, ako sa pripravujú. Naučíme sa používať predložky a určovať veci v priestore, napísať e-mail, list, či telefonovať.

2. semester
Počas druhého trojmesačného kurzu si žiak obohatí vedomosť o ďalšie dva minulé časy, spozná zvratnú a neosobnú formu slovies, priame aj nepriame zámená, rozkazovací i podmieňovací spôsob. Povieme si niečo o talianskom kine, o slávnych hercoch i režiséroch, naučíme sa nakupovať a zistíme si niečo o najslávnejších talianskych produktoch. Spoznáme módu, módnych návrhárov, a samozrejme aj taliansku hudobnú scénu. Na začiatku každej hodiny sa opakuje to, čo sa žiaci naučili doteraz, gramatika sa vyučuje jednoducho a zrozumiteľne a podstatná časť hodiny sa venuje konverzácii a obohacovaniu slovnej zásoby.


Kurz taliančiny pre pokročilých

1. semester
Vrámci prvého semestra kurzu pre pokročilých sa študent oboznámi s kombinovanými zámenami, naučí sa ich používať aj v zložených časoch. Obohatí si vedomosti o opytovacie prídavné mená, zámená a príslovky, o vzťažné zámená, naučí sa stupňovanie prídavných mien a dávno minulý čas, konjunktív – ako sa tvorí v prítomnom a minulom čase a jeho použitie v súslednosti časov. Slovnú zásobu si študent rozšíri o informácie týkajúce sa talianskeho školstva, športu a ekonomickej situácie. Dozvie sa taktiež nielen zaujímavosti a potrebné informácie o Ríme, Miláne, Bologni, Benátkach a Neapole, ale nazrie aj do talianskej histórie.

2. semester
Počas druhého semestra si študent osvojí používanie nepriameho rozkazu, neurčitých prídavných mien a zámen. Použitie konjunktívu si rozšíri o ďalšie dva časy, opäť sa ich naučí používať v súslednosti časov. Oboznámi sa aj s podmienkovými vetami, pasívnou formou slovies a s priamou a nepriamou rečou. Dozvie sa niečo o talianskej opere, životnom prostredí, vedcoch a najznámejších vynálezcoch, o umení a architektúre, o literatúre a porozprávame sa aj o problémoch dnešného Talianska – o nezamestnanosti, rozdieloch medzi Juhom a Severom, organizovanej kriminalite, alebo aj o nezákonnej imigrácii.


Taliani a gestá

Ako iste vieme, myšlienky sa nemusia nutne vyjadrovať slovami. Taliani sú v tomto experti - používajú totižto gestá. Počas svojej existencie si ich vytvorili mnoho a neustále ich používajú. Môžu sa pomocou nich “prekrikovať” v aute, či cez ulicu, zvýrazňujú nimi povedané. Tento interaktívny kurz ponúka študentovi naučiť sa ich a osvojiť si ich používanie.