Ostatné kurzy a doplnkové služby

Udržiavací kurz
1 x 60 min týždenne alebo 1x 90 min týždenne
Na kurze sa systematicky preberá kurzová kniha, alebo určitý výber tém podľa toho, čo lektor usúdi,
že je potrebné precvičovať.

Konverzácie
1 x 60 min alebo 90 min týždenne / 2 x 60 min alebo 90 min týždenne (podľa záujmu)
Konverzácie na aktuálne témy „ Let´s talk about news“
Ide o kurz pre pokročilých študentov. Na kurze sa preberajú aktuálne témy, správy, názory podľa výberu a záujmu študentov. Každú hodinu sa tiež opakuje a memoruje slovná zásoba formou pamäťových hier a iných aktivít. Občas sa môže vyskytnúť aj neplánovaná päťminútovka.
Konverzácie na bežné témy

Collocations
Na tomto kurze sa budeme venovať typickým ustáleným slovným spojeniam a ich trénovaniu. Vhodné pre pokročilejších študentov.

the fast train       nie the quick train
fast food             nie quick food
a quick shower   nie a fast shower
a quick meal       nie a fast meal

Phrasal verbs
Počas kurzu sa budeme venovať frázovým slovesám a poctivo ich precvičovať
Break up
Give up
Give in
Idioms – tu sa naučíte ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenia ako napríklad
„It´s not my cup of tea“.

Idioms
Tu sa naučíte ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenia ako napríklad
„It´s not my cup of tea“.

Príprava na pohovor

Udržiavací kurz / všeobecná angličtina
1 x 60 min týždenne alebo 1x 90 min týždenne
Na kurze sa systematicky preberá kurzová kniha, alebo určitý výber tém podľa toho, čo lektor usúdi, že je potrebné precvičovať.

Konverzácie / všeobecná angličtina
1 x 60 min alebo 90 min týždenne / 2 x 60 min alebo 90 min týždenne (podľa záujmu)

Konverzácie na aktuálne témy „ Let´s talk about news“
Ide o kurz pre pokročilých študentov. Na kurze sa preberajú aktuálne témy, správy, názory podľa výberu a záujmu študentov. Každú hodinu sa tiež opakuje a memoruje slovná zásoba formou pamäťových hier a iných aktivít. Občas sa môže vyskytnúť aj neplánovaná päťminútovka.

CRASH COURSE – rýchlo kurzy