Nemecký jazyk

facebookKurzy 2018

 

Kurzy začíname od 15.1.2018.  Niektoré kurzy je možné uhradiť vo forme splátok. Informáciu uvádzame pri danom kurze. Kurzy  otvárame aj priebežne počas semestra, podľa záujmu. Skupinu môžeme otvoriť už pri 3 študentoch. V prípade záujmu o iný typ kurzu - individuálny, duo, privátna miniskupina, rýchlo kurz, špecializovaný alebo kurz pre deti nám napíšte mail a my vám pošleme ponuku. Každý absolvovaný kurz je ukončený testom. Na vyžiadanie môžeme vystaviť potvrdenie o absolvovaní kurzu, kde bude uvedená dochádzka ako aj výsledok testu. Toto potvrdenie je vhodné pre zamestnavateľa. Termíny a časy sú orientačné.

Ako a kde sa prilhásiť INFO TU

Kurz nemeckého jazyka –  začiatočník (večný začiatočník) - intenzívny

Cena: 180 eur, 32 x 45 min, dva krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: Pondelok/Streda /16:50-18:20 /

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano, dve

 

 Čo sa študent naučí: predstavenie sa a iných, hláskovanie, rozhovory v kaviarni, nápojový lístok, čísla, krajiny, mestá, nábytok, byt, opis seba, ludí, vecí, krajín, grafov, opytovacie veta s opytovacími slovami - wie, woher, wo, was, časovanie slovies v prítomnom čase, sloveso sein, osobné zámená a slovesá, podstatné mená v jednotnom a množnom čísle, člen der, das, die, ein, eine, záporné zámeno kein, keine, zložené slová das Kursbuch, jednoduchý minulý čas (préteritum) slovesa sein, doplňovacia otázka, zisťovacia otázka, privlastňovacie zámená, prídavné mená vo vete, zosilnenie významu pomocou zu, slovný prízvuk slovies a čísloviek, vyslovovane ä, ö, ü, vetný prízvuk v opytovacích a oznamovacích vetách, hláska ch, slovný prízvuk zložených slov.......

 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Kurz učí slovenský lektor.


 Kurz nemeckého jazyka –  mierne pokročilí

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min/90 min/slovenský lektor

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60min/90min/native speaker

Rozloženie kurzu:Pondelok/Streda/16:50-18:20/18:30-19:30/19:30-20:30/utorok

/štvrtok/16:50-18:20 /18:30-19:30/19:30-20:30

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano

 

 Čo sa študent naučí: termíny a schôdzky, vyjadrenie časových údajov, ospravedlnenia, časovanie slovies s odlučiteľnou predponou (an-rufen, auf-stehen), jednoduchý minulý čas slovesa haben, vyjadrovanie záporu pomocou nicht, opytovacie častice kedy (wann), koľko (wie viel), výslovnosť hlások p,b,t,d,k,g, vyjadrenie údajov o miestach a časoch, orientácia v dome, práca, bývanie, predložky (in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen), radové číslovky, povolania, denný program, modálne slovesá, vetný rámec, privlastňovacie zámená v 4.páde, interpretácia štatistiky, pamätihodnosti, cestovanie, spôsobové sloveso wollen....

 

Extra info: Maximálny počet študentov 8. Kurz učí slovenský lektor alebo rodený hovorca.


Kurz nemeckého jazyka –  pokročilí - native speaker

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min/90 min

Rozloženie kurzu: Pondelok/ streda/16:50-18:20/18:30-19:30/19:30-20:30/

utorok/štvrtok/ 16:50-18:20/18:30-19:30/19:30-20:30

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: ano

 

 Čo sa študent naučí: zložený minulý čas (prefektum) pravideľných a nepravideľných slovies, výrazy:Wie oft -jeden Tag - manchmal - nie, opytovacie slovo welch- ,stupňovanie: viel-gut-gern, prídavné mená v 4.páde - neurčitý člen, ukazovacie zámená:dieser-dieses-diese/der-das-die, rozkazovací spôsob slovies, spôsobové sloveso durfen, prázdniny, dovolenka, opísanie nehody, nakupovanie, hotel,opis tovarov, vyjadrenie čo mám nemám rád, oblečenie, farby, počasie, ľudské telo, u lekára, odporúčania, návody..

 

Extra info: Maximálny počet študentov 8. Kurz učí rodený hovorca z Nemecka.


Kurz nemeckého jazyka – konverzácie - native speaker

 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min/90 min

Rozloženie kurzu: Pondelok/streda/16:50-18:20/18:30-19:30/19:30-20:30 alebo

utorok/štvrtok/16:50-18:20/18:30-19:30/19:30-20:30

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

 Platba na splátky: ano

 

Čo sa študent naučí: tematicky zamerané podľa dohody. Všeobecná aj biznis nemčina.

  Extra info: Kurz učí rodený hovorca z Nemecka.


Kurz nemeckého jazyka –  rýchlo kurz - sobota/nedeľa

Cena: 35 eur, 6 x 45 min / slovenský lektor

Cena: 45 eur, 6 x 45 min /  native speaker

Rozloženie kurzu: sobota alebo nedeľa/ 10:00-11:30/pauza/11:45-13:15/obed/14:15:30

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: nie

 

 Čo sa študent naučí: tematicky zamerané podľa potreby. Všeobecná alebo biznis nemčina, právo, medicína, príprava na pohovor, písanie emailov, telefonovanie.

 

Extra info: Maximálny počet študentov 8. Kurz učí slovenský lektor alebo rodený hovorca. V cene zahrnuté extra materiály. Nie skriptá alebo kniha. Občerstvenie - káva, čaje, minerálky, sladké, slané.
 


Kurz nemeckého jazyka –  deti - 7- 12 rokov

Cena: 150 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: každý deň od 12:30-16:30 (podľa dohody)

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018, trojmesačný kurz

Platba na splátky: nie

  

Cena: 360 eur, 72 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: každý deň od 12:30-16:30 (podľa dohody)

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018, ročný kurz

Platba na splátky: ano

  

Čo sa študent naučí: všetko čo deti potrebujú na opakovanie a precvičovanie učiva.

 

Extra info: Pri zakúpení troch kurzov, teda ročného kurzu ponúkame možnosť uhrádzať kurzovné formou mesačných splátok. Pôvodná cena ročného kurzu (tri trimestre) pri kúpe jednotlivých trimestrov je 450 eur. Pri zakúpení ročného kurzu zľava. Minimálny počet študentov na otvorenie skupiny je 4.  

 


Kurz nemeckého jazyka –  deti – príprava na maturitu

 

Cena: 150 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: každý deň od 12:30-16:30 (podľa dohody)

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018, trojmesačný kurz

Platba na splátky: nie

  

Cena: 360 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: každý deň od 12:30-16:30 (podľa dohody)

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018, ročný kurz

Platba na splátky: ano


   Čo sa študent naučí: maturitné témy

 

Extra info: Pri zakúpení troch kurzov, teda ročného kurzu ponúkame možnosť uhrádzať kurzovné formou mesačných splátok. Pôvodná cena ročného kurzu (tri trimestre) pri kúpe jednotlivých trimestrov je 450 eur. Pri zakúpení ročného kurzu zľava. Minimálny počet študentov na otvorenie skupiny je 4.