IELTS

 

Prípravné kurzy na skúšky IELTS

Čo je IELTS?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej úrovni znalosti angličtiny.
Skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

IELTS skúšky je možné absolvovať každý mesiac v oficiálnych testovacích centrách IELTS. Je potrebná rezervácia termínu dopredu, aby ste si zaistili možnosť zložiť skúšku.

Pozrite sa na oficiálnu stránku tu a zistíte si, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.

O čom táto skúška vypovedá?

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, počúvanie a hovorená časť.

Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov.

Pre prijatie na univerzitu je spravidla potrebných 6,0 - 6,5 bodov.

IELTS výsledky môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, odbornú školu, TAFE, ale budete ich potrebovať aj ako súčasť žiadosti pre trvalý pobyt v Austrálii!

IELTS (International English Language Testing System) - táto skúška má dva typy:

  • Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)
  • General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole, alebo pracovať v zahraničí).

General IELTS

Táto skúška sa doporučuje kandidátom, ktorí plánujú pracovať či študovať v anglicky hovoriacej krajine.

Skúška preverí Vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí.

General IELTS sa takisto používa ako doklad o úrovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigrácii) do Austrálie, Kanady či Nového Zélandu.

Academic IELTS

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokoškolskej úrovni v anglickom prostredí.

Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je to skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6.5 a 7.5 bodmi.

Kedy začínajú IELTS kurzy a testy?

Samotné IELTS skúšky je možné zložiť každý v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Pre viac informácií navštívte stránku TU.

Kurzy anglického jazyka TU