Francúzsky jazyk

facebook

Ponuka kurzov 2018

Termíny sú orientačné. Na  kurz sa môžete prihlásiť v čase od 9.1.2017 - 31.1.2017, alebo počas kurzu. Umožňujeme úhradu kurzovného vo forme splátok. Informáciu o možnosti uvádzame pri danom kurze. Kurz je ukončený testom. Na požiadanie vám môžeme vystaviť potvrdenie o absolvovani kurzu .

Ako a kde sa prihlásiť INFO TU
 

Kurz francúzskeho jazyka – začiatočník

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: Pon/Str/ alebo Ut/Štvr/ 19:45-20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: dve

 

 Čo sa študent naučí:  číslovky, zámená, podstatné mená,slovesá. Na hodinách sa lektor venuje skloňovaniu, slovesám, časom, výslovnosti a opakovaniu slovnej zásoby. Slovná zásoba je upevňovaná prostredníctvom hier a aktivít. Lektor  podľa možností komunikuje v prevžnej miere vo francúzštine.

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.


 Kurz francúzskeho jazyka – mierne pokročilí

Cena: 180 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: Pon/Str/ alebo Ut/Štvr/ 19:45-20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: dve

 

Čo sa študent naučí:zámená, čísla, podstatné mená, prídavné mená, otázky, nepravidelné slovesá, časovanie zvratných slovies, budúci čas, minulý čas, zápor, slovná zásoba – gastro, jedlo, reštaurácia, mesto, cestovanie, nakupovanie, telo....

Extra info: Termín je orientačný. Vyhradzujeme si časový posun v rozsahu 15-30 min.


Kurz francúzskeho jazyka – pokročilí - konverzácie

Cena: 180 eur, 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: Pon/Str/ alebo Ut/Štvr/ 19:45-20:45

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: dve

 

Čo sa študent naučí: Na hodinách sa konverzuje na aktuálne témy, alebo na témy na ktorých sa dohodne skupina. Cieľom je udržiavanie jazykových zručností, rozšírenie slovnej zásoby.

Extra info:  Termín je orientačný. Vyhradzujeme si časový posun v rozsahu 15-30 min. Kurz učí rodený hovorca z Paríža. Kurz je určený pre maximálne 8 študentov.


 Kurz francúzskeho jazyka – deti

Cena: 60 eur, 12 x 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme, podľa záujmu

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: nie

 

Čo sa študent naučí: číslovky, zámená, slovesá, časy, skloňovanie, naberanie slovnej zásoby. Slovná zásoba bude upevňovaná prostredníctvom hier a aktivít. Hodiny sú vo francúzskom jazyku, kurz učí rodený hovorca.

 Extra info: Cena kurzu je pre skupinu 8 študentov. Pri nižšom počte študentov sa suma rozráta na počet žiakov. Kurz sa koná jeden krát týždenne. Žiaci môžu navštevovať kurz aj dva krát týždenne v prípade, že sa celá skupina tak dohodne. Na kurz je potrebné prihlásiť sa do 11.4.2016. Počas trvania kurzu sme zohľadnili aj školské prázdniny. Termíny sú orientačné.