Arabský jazyk

Kurzy arabského jazyka

facebook

KURZY 2018

 Organizujeme skupinové a individuálne kurzy pre dospelých aj deti.

V krátkosti o arabčine

Arabčina
Už od stredoveku patrí arabčina spolu s latinčinou k medzinárodne používaným jazykom.
V súčasnosti je úradným jazykom v 25 krajinách a aktívne ho používa 250 – 300 miliónov ľudí. V OSN má status jedného zo šiestich oficiálnych rokovacích jazykov.

Jazyk a písmo

Syndicate content