Arabský jazyk

V krátkosti o arabčine

Arabčina
Už od stredoveku patrí arabčina spolu s latinčinou k medzinárodne používaným jazykom.
V súčasnosti je úradným jazykom v 25 krajinách a aktívne ho používa 250 – 300 miliónov ľudí. V OSN má status jedného zo šiestich oficiálnych rokovacích jazykov.

Jazyk a písmo

Syndikovať obsah