Kurzy arabského jazyka

facebook

KURZY 2017

 

Na  kurz sa môžete prihlásiť v čase od 8.1.2018 do 20.1.2017 alebo v priebehu kurzu. Kurzy otvárame v mesiacoch september, január, april alebo priebežne podľa záujmu. Niektoré kurzy je možné uhradiť vo forme splátok. Informáciu uvádzame pri každom kurze. Po skončení kurzu vám môžeme na požiadanie vystaviť potvrdenie o absolvovaní kurzu, kde uvádzame dochádzku a výsledok záverečného testu v percentách. Toto potvrdenie je vhodné pre zamestnávateľa.

Ako a kde sa prihlásiť INFO TU

Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 1

Cena: 240 eur, 32 x 45 min, dva krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: utorok /17:30-19:00 / štvrtok/17:30-19:00

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve

 

Čo sa študent naučí: lekcie 1. - 6.: písanie, čítanie, úvod do písma a arabskej abecedy (fatha, kasra, sukún, šadda, ta marbuta...), písanie všetkých 28 písmen, písanie celých slov, ktoré už dávajú zmysel, písanie ligatúr, čítanie - vokalizovaný text, jednoduché vety a slová s nadstavbovými znakmi.

Slovná zásoba: osobné veci, zamestnania, dopravné prostriedky, predmety v miestnosti, rodina, krajiny, jedlo, oblečenie, farby.

Gramatika: postavenie zhodného prívlastku, sloveso mať, sponové sloveso byť, opytovacia otázka „Hal....?“ podobné anglickému „Do you...?), koreň a kmeň slova, ukazovacie zámená – hádá, hádihi, huná, hunáka (tento, táto, tamten, tamtá, tu, tam), jednoduché otázky a odpovede, arabské čísla, množné číslo, hamza, osobné zámená, pripojené zámená, ženský rod prirodzený, zhoda prívlastku s podstatným menom v rode a v určení, vyjadrenie slovesa "mať".

Rozprávanie: S nami sa naučíte 120 základných arabských fráz - pozdravy, zoznámenie, súhlas/nesúhlas, prosba, poďakovanie a spokojnosť, porozumenie, opytovacie otázky,... 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor. 

 


 Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 2
 

Cena: 180 eur, 24 x 45 min, jeden krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: utorok / 17:00 -18:30

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve

 

Čo sa študent naučí: určitý člen "al", mesačné a slnečné spoluhlásky, ženský rod prirodzený, vzťahové prídavné meno, skloňovanie, príslovky, predložky, akuzatív, menná veta, množné číslo, vetná konštrukcia júžadu/túdžadu (anglické "there is/there are"), radové číslovky, hodiny a vyjadrenie času

Slovná zásoba: budovy, jedlo, miesta a stavby, opytovacie zámená, číslovky...

Rozprávanie: 120 arabských fráz na rôzne komunikačné situácie. 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Materiály sú v cene kurzu. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor. Môžete sa pridať.

 


  Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 3
 

Cena: 240 eur, 32 x 45 min, dva krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: pondelok/štvrtok/18:30-20:00

Termíny: 18.9.2017 – 20.11.2017

Platba na splátky: áno, dve

 

Čo sa študent naučí: Príčastie prvého slovesného kmeňa - „on je sediaci“, dvojné číslo – duál podstatných a prídavných mien, množné číslo vonkajšieho ženského rodu, množné číslo vonkajšieho mužského rodu, množné vnútorné číslo, slovesný systém arabčiny, slovesná veta, sloveso „lajsa“, farby, sloveso byť v minulom čase

Slovná zásoba: Budovy a mesto – lekáreň, príslovky, opytovacie zámená, základné slovesá – denná rutina, predmety v miestnosti, jedlo, reštaurácia.

Rozprávanie: 120 arabských fráz na rôzne komunikačné situácie a modelové situácie.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor.
 


   Kurz arabského jazyka – mierne pokročilý, level 4
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: utorok/štvrtok/18:45 - 19:45

     Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve 

 

Čo sa študent naučí: genitivíne spojenie, pripojené zámená po slovesách a predložkách, základné číslovky, prítomný čas aj v rozšírených slovesných kmeňoch.

Slovná zásoba a rozprávanie: základná slovná zásoba.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny II. od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor.  


Kurz arabského jazyka – mierne pokročilý, level 5
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

     Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve 

 

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny III. od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský a arabský lektor.  


Kurz arabského jazyka – mierne pokročilý, level 6
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

     Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve 

 

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny III. od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský a arabský lektor.


Kurz arabského jazyka – mierne pokročilý, level 7
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

     Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve 

 

Čo sa študent naučí: pripravujeme

Slovná zásoba a rozprávanie: pripravujeme

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny III. od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský a arabský lektor.


 Kurz arabského jazyka – čítanie a rozprávanie arabských rozprávok a poviedok
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

Termíny:15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve

 

Čo sa študent naučí:  čítať jednoduché texty - arabské rozprávky. Všeobecná slovná zásoba. Tvorenie otázok. Prerozprávanie textu.

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov.

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Termín je orientačný.Kurz arabského jazyka – konverzácie
 

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 60 min

Rozloženie kurzu: pripravujeme

Termíny: 15.1.2018 - 15.3.2018

Platba na splátky: áno, dve

 

Čo sa študent naučí:  Zamerané na rozprávanie. témy podľa potreby a dohody.

Slovná zásoba: všeobecná slovná zásoba, bežné slovesá, farby, jedlo, príroda, zvieratá, upevňovanie slovnej zásoby z predošlých kurzov.

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Termín je orientačný.Doplnkové vzdelávanie – e-learning

Naši študenti v prípade potreby dostávujú extra informácie prostredníctvom e-mailu. Tiež majú k dispozícii množstvo informácii na našej facebookovej stránke Miranova Arabic.


Pripravujeme


Doplnkové vzdelávanie - reálie


Dozviete sa o pozadí jazyka, odhalíme vám tajomstvá arabského sveta prostredníctvom pútavých video hodín a diskusných večerov. Dozviete sa o arabských krajinách, ich kultúre, hudbe atď. Veríme, že aj táto časť je podstatná pri učení sa cudzieho jazyka.

Dialekty


Do budúcnosti pre vás pripravujeme aj kurz zamrané na dialetky.